Okna a dveře‎ > ‎

WINDEK PVC

WINDEK PVC jsou plastová okna a balkonové dveře vyrobené z šesti komorových a pěti komorových profilů VEKA nebo 
z pěti komorových profilů SALAMANDER a izolačních dvojskel nebo trojskel s plastovými distančními rámečky.
Díky těmto a dalším kvalitním komponentům splňují plastová okna a balkonové dveře WINDEK PVC funkční vlastnosti normy EN 14351-1 Okna a dveře, společně s požadavky nejen z hlediska tepelné techniky, akustiky a ochrany proti pronikání srážkové vody, ale také z hlediska estetiky objektu. Především použitím plastových distančních rámečků je zajištěno splnění minimálních povrchových teplot v oblasti zasklívací spáry a je tak eliminováno riziko vzniku kondenzace
v oblasti zasklívací spáry.


TREND STAR
Technická specifikace
 • osvědčený profilový systém
 • součinitel prostupu tepla rámu Uf = 1,2 W/m2K
 • součinitel prostupu tepla celého okna Uw = 1,2 W/m2K (pro izolační dvojsklo)
 • součinitel prostupu tepla celého okna Uw = 0,96 W/m2K (pro izolační trojsklo)
 • konstrukční (stavební) hloubka rámu i křídla 70 mm
 • celoobvodové dvojité dorazové těsnění z EPDM
 • 1,5 mm ocelová pozinkovaná výztuha v rámu a křídle v rámu uzavřená
 • 5-ti komorový systém splňuje třídu A dle EN 12608
 • standardně je profil osazen izolačním dvojsklem 4/16/4; Ug=1,1 W/m2K; plyn argon;
  rámeček Swisspacer 
 • lze dodat izolační trosjklo 4/12/4/12/4; Ug = 0,7 W/m2K; plyn argon; rámeček Swisspacer
 • celobvodové kování MACO MULTI-MATIC
 • profilová řada WINDEK PVC TREND STAR, je zaregistrována v seznamu 


CLIMA STAR
Technická specifikace 
 • vysoce kvalitní profilový systém
 • součinitel prostupu tepla rámu Uf = 1,0 W/m2K
 • zvýšená konstrukční (stavební) hloubka rámu/křídla (90/84 mm)
 • pro zlepšení tepelně technických vlastností je jedna z komor v rámu okna vyplněna tepelně izolační pěnou
 • těsnění funkční spáry (mezi křídlem a rámem) zajišťuje dvojstupňové neextrudované těsnění (středový systém těsnění)
 • 2 mm ocelová pozinkovaná výztuha v rámu a křídle v rámu uzavřená
 • 6-ti komorový systém splňuje třídu A dle EN 12608
 • standardně izolační trojsklo 4/12/4/12/4; Ug=0,7 W/m2K;plyn  argon; rámeček SWISSPACER nebo nerez CHROMATECH
 • celoobvodové kování MACO Multi-Matic 


STANDARD
Technická specifikace
 • standardní profilový systém
 • součinitel prostupu tepla rámu Uf = 1,3 W/m2K
 • konstrukční (stavební) hloubka rámu i křídla 76 mm
 • celoobvodové dvojité dorazové těsnění z EPDM
 • 2 mm ocelová pozinkovaná výztuha v rámu a křídle
 • 5-ti komorový systém splňuje třídu A dle EN 12608
 • standardně osazen izolačním dvojsklem 4/16/4; Ug=1,1 W/m2K; plyn argon; rámeček TGI-W 
 • lze dodat izolační trosjklo 4/14/4/14/4; Ug = 0,6 W/m2K; plyn argon; rámeček TGI-W.
 • kování Siegenia Aubi 300 Safety plus